Souhlasím s pořízením a použitím fotografií/ audio/ video záznamů mě a celé mojí posádky.

Souhlasím s tím, aby North Bohemia Classic Club v AČR, IC: 75144638, Náměstí T.G.M. 130/8, Česká Lípa, informatiky (dále jen „pořizovatel“) pořídil fotografie a audio/video záznamy mé osoby, vozu a zbytku mojí posádky.
Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií a audio/video záznamy, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny).
Rovněž souhlasím s tím, aby Pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií a audio/video záznamů jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Pořizovatele.
Současně s tím poskytuji k výše uvedenému účelu své uvedené osobní údaje (dále jen „údaje“) a poskytuji Pořizovateli svůj výslovný souhlas s tím, aby Pořizovatel, případně třetí osoby, jimž Pořizovatel poskytne licenci k užití fotografií a audio/video záznamů, tyto údaje shromažďovaly, zpracovávaly a ukládaly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho zaškrtnutím Check Boxu.
Souhlasím s tím, že fotografie a audio/video záznamy můžou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.2.2023.